در محل سفارشم اما مشتری سفارش را لغو کرده است

در صورت حضور در محل سفارش و لغو سفارش توسط مشتری به هر دلیلی، متخصص می‌بایست ابتدا با پشتیبانی تماس بگیرد و طبق راهنمایی‌های واحد پشتیبانی عمل کند. به هیچ عنوان نباید محل انجام سفارش را خودسرانه ترک کنید.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.