برای ورود به محل سفارش باید کارت شناسایی ارائه دهم؟

همراه داشتن اپلیکیشن و کارت شناسایی معتبر جهت ورود به محل سفارش الزامی است. در صورتی که شرایط احراز هویت شما برای مشتری وجود نداشته باشد، مشتری می‌تواند سفارش را لغو کند و از حضور شما جلوگیری به عمل آورد.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.