برای یک سفارش چند بار می‌توانم بازنگری ثبت کنم؟

محدودیتی در مورد دفعات ثبت بازنگری برای یک سفارش وجود ندارد. تنها نکته‌ای که باید به آن توجه داشت این است که مجموع ساعات سفارش با احتساب ساعات بازنگری نباید بیش‌تر از ده ساعت شود. بنابراین اپلیکیشن اجازه ثبت بازنگری برای سفارش‌های ده ساعته یا سفارش‌هایی که مجموع آن به ده ساعت رسیده باشد را نخواهد داد.

همچنین اگر سفارش در ساعت مقرر به پایان نرسید و مطمئن نبودید به چند ساعت بازنگری برای به پایان رساندن سفارش نیاز دارید، بهتر است یک ساعت بازنگری ثبت کنید و در صورت پایان نیافتن سفارش بعد از یک ساعت بازنگری، مجددا برای یک یا دو ساعت دیگر بازنگری ثبت کنید.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.