می‌توانم از مشتری درخواست کنم به من امتیاز بدهد؟

خیر. از مشتری درخواست نکنید تا به شما امتیاز دهد. اسپارد بعد از پایان سفارش از طریق اپلیکیشن و پیامک به اطلاع مشتری می‌رساند تا در صورت رضایت از کیفیت سرویس نظافت، به شما امتیاز دهند. تجربه نشان داده است متخصصینی که این موضوع را جداگانه به مشتری یادآوری می‌کنند و بر آن اصرار دارند، در پایان امتیاز پایین‌تری دریافت می‌کنند و یا مشتری این موضوع را جداگانه به اطلاع مرکز پشتیبانی می‌رساند.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.