آیا می‌توانم سفارش را با هماهنگی مشتری تغییر دهم؟

خیر. به هیچ‌عنوان زمان انجام سفارش را به صورت شخصی و یا با هماهنگی قبلی با مشتری تغییر ندهید. تمام این موارد باید با اطلاع و نظارت مرکز پشتیبانی اسپارد انجام شود.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.