اگر سفارشی را تائید نکنم، چه اتفاقی می‌افتد؟

هیچ! اگر در وضعیت پذیرش سفارش باشید، سفارش‌ها به ترتیب اولویت برای شما ارسال خواهند شد. هنگام دریافت سفارش، جزئیات مهم مربوط به آن مانند تاریخ و ساعت سفارش، محدوده آدرس، خدمات درخواستی، مدت زمان سفارش، هزینه سفارش و نحوه پرداخت سفارش قابل مشاهده خواهد بود.

بعد از مطالعه دقیق جزئیات سفارش، می‌توانید سفارش را بپذیرید یا رد کنید. در این مرحله رد کردن سفارش، هیچ تاثیر منفی‌ای روی حساب کاربری شما نخواهد داشت. تنها در صورتی که بعد از پذیرفتن سفارش، آن را لغو کنید مطابق با قوانین مربوط به لغو سفارش با شما برخورد خواهد شد.

همچنین اگر در وضعیتی هستید که تمایلی به دریافت سفارش جدید ندارید، کافی‌ست از بخش «سفارش‌ها» وضعیت خود را به عدم پذیرش سفارش تغییر دهید تا سفارشی برای شما ارسال نشود.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.