جریمه تاخیر در رسیدن به محل سفارش چیست؟

حتما زمان خود را به صورت دقیق برای به موقع رسیدن به محل سفارش تنظیم کنید. زودتر یا دیرتر رسیدن به محل سفارش توسط مرکز پشتیبانی پیگیری خواهد شد.

تاخیر بیش‌تر از پانزده دقیقه با جریمه نقدی همراه خواهد بود. بدیهی است هر چه زمان تاخیر بیش‌تر شود، مبلغ جریمه نیز افزایش خواهد یافت.

چنانچه دیر رسیدن به محل سفارش تکرار شود، حساب کاربری شما در اسپارد غیرفعال خواهد شد. اگر دلیل تاخیر شما موجه است، برای جلوگیری از لغو سفارش یا جریمه شدن حتما با پشتیبانی تماس بگیرید. بدیهی است در صورت عدم اطلاع به واحد پشتیبانی، مسئولیت دیر رسیدن به سفارش و عواقب آن با متخصص است.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.