مشتری می‌خواهد خارج از اسپارد برای او کار کنم

اگر مشتری اصرار دارد تا سفارش‌های بعدی را هم به صورت مستقیم و خارج از اسپارد برای او انجام دهید، حتما این موضوع را به پشتیبانی اطلاع دهید. این امکان در اپلیکیشن وجود دارد که مشتری شما را به لیست متخصصین دلخواه خود اضافه کند و از این طریق و با نظارت اسپارد، سفارش‌های آینده‌اش را به شما بسپارد.

بدیهی است مسئولیت سفارش‌هایی که خارج از سیستم اسپارد برای مشتری انجام می‌شود، بر عهده خود متخصص است و در صورت اطلاع یافتن مرکز پشتیبانی حساب کاربری متخصص برای همیشه غیرفعال خواهد شد.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.