چگونه درآمد بیشتری داشته باشم؟

  • همواره بهترین عملکرد را داشته باشید تا امتیاز بیشتری از مشتریان دریافت کنید. درآمد شما ارتباط مستقیمی با امتیازهای دریافتی و عملکرد شما دارد.
  • نکات رفتاری و عملکردی را کاملا رعایت کنید تا از سمت اسپارد در اولویت قرار بگیرید.
  • با عملکرد بهتر و کسب امتیازات بیشتر سفارشات بیشتری به شما ارسال می‌شود.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.