چگونه سفارش نظافت دریافت کنم؟

با قرار گرفتن در وضعیت «پذیرش سفارش» و اتصال به اینترنت، سفارش‌های مشتریان برای شما ارسال خواهند شد. هنگام دریافت سفارش جدید، امکان مشاهده جزئیات آن سفارش برای شما مهیاست. اطلاعاتی مانند:
تاریخ و ساعت سفارش، محدوده آدرس، خدمات درخواستی، مدت زمان سفارش، هزینه سفارش و نحوه پرداخت آن

بعد از مشاهده و اطمینان از جزئیات سفارش می‌توانید سفارش ارسال شده را بپذیرید و یا رد کنید.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.