ثبت شروع و پایان سفارش چه اهمیتی دارد؟

ثبت شروع و پایان سفارش از مواردی است که به مرکز پشتیبانی کمک می‌کند روند پیشرفت و انجام سفارش را پیگیری کند. بنابراین:

حتما زمان خود را به صورت دقیق برای به موقع رسیدن به محل سفارش تنظیم کنید. زودتر یا دیرتر رسیدن به محل سفارش توسط واحد پشتیبانی پیگیری خواهد شد. تاخیر بیش‌تر از پانزده دقیقه با جریمه نقدی همراه خواهد بود. بدیهی است هر چه زمان تاخیر بیش‌تر شود، مبلغ جریمه نیز افزایش خواهد یافت. چنانچه دیر رسیدن به محل سفارش تکرار شود، حساب کاربری شما در اسپارد غیرفعال خواهد شد. اگر دلیل تاخیر شما موجه است، برای جلوگیری از لغو سفارش یا جریمه شدن حتما با پشتیبانی تماس بگیرید. بدیهی است در صورت عدم اطلاع به واحد پشتیبانی، مسئولیت دیر رسیدن به سفارش و عواقب آن با متخصص است.

قبل از اعلام اتمام سفارش نحوه پرداخت هزینه را با مشتری بررسی کنید. اگر مشتری مایل به پرداخت هزینه به صورت نقدی بود، حتما پیش از ثبت پایان سفارش، هزینه را دریافت کنید. قبل از اتمام  سفارش در اپلیکیشن، تمام نیازهای مشتری را حتما با خود مشتری بررسی کنید و اگر از موارد درخواستی مشتری، موردی انجام نشده و یا ناقص انجام شده است آن را به پایان برسانید.

در صورتی که به هر دلیلی لازم است ساعات بیش‌تری بمانید تا سفارش به پایان برسد، حتما بازنگری ثبت کنید.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.