در محل سفارشم اما مشتری پاسخگوی زنگ و تماس نیست

اگر بعد از رسیدن به محل سفارش، مشتری پاسخگوی زنگ خانه یا تماس تلفنی شما نبود، سریعا با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید. در چنین شرایطی محل را بدون هماهنگی با واحد پشتیبانی ترک نکنید.

تماس با مرکز پشتیبانی: ۰۲۱۹۱۰۱۳۵۷۰

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.