آیا می‌توانم خرید لوازم شوینده‌ی مشتری را انجام دهم؟

به صورت کلی تهیه لوازم شوینده و وسایل نظافت بر عهده‌ی مشتری است و این موضوع قبلا از طریق مرکز پشتیبانی به مشتری اطلاع داده شده است. اما در صورتی که مشتری از شما درخواست خرید لوازم را داشت، فقط مسئولیت خرید لوازم شوینده و مربوط به کار نظافت را بپذیرید و حتما از محل خرید فاکتور دریافت کنید. اگر پیش از خرید به وجه نقد نیاز داشتید، می‌توانید این هزینه را پیش از خرید دریافت کنید اما حتما از فروشنده فاکتور دریافت کنید.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.