نحوه ارتباط با مشتری قبل از انجام سفارش

سفارش خود را پذیرفته‌اید و کمتر از ۴ ساعت به زمان انجام آن باقی مانده است. با وارد شدن به جزییات سفارش می‌توانید از 4 ساعت قبل با استفاده دکمه “تماس با مشتری” با ایشان از طریق موبایل تماس بگیرید.

همچنین بعد از اینکه “اعلام حرکت” را لمس کردید، می‌توانید آدرس کامل مشتری را مشاهده کنید.

 

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.