مشتری از من می‌خواهد به تلفن و زنگ خانه پاسخ دهم

به خاطر داشته باشید شما به عنوان نیروی متخصص نظافت در محل حضور دارید و به همین دلیل پاسخ دادن به تلفن یا زنگ در خانه حتی اگر مشتری از شما بخواهد، بر عهده‌ی شما نیست و نباید انجام دهید.

بنابراین در صورت درخواست مشتری، در کمال آرامش و احترام به او بگویید که طبق قوانین اسپارد مجاز به این کار نیستید و در صورت اصرار مشتری، با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید. بدیهی است در صورت رعایت نکردن این مورد، مسئولیت اتفاق‌های بعدی بر عهده‌ی متخصص خواهد بود.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.