مشتری در حین سفارش، خانه را ترک کرده است

چنانچه در حال انجام سفارش هستید و مشتری خانه را ترک کرده است و در خانه تنها هستید، توصیه می‌کنیم با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید و مراتب را اطلاع دهید. هرچند قبلا به اطلاع مشتریان رسیده است که هنگام انجام سفارش نظافت از ترک محل خودداری کنند اما در صورت وقوع چنین اتفاقی، برای پیشگیری از هرگونه سوءظن یا نارضایتی با مرکز پشتیبانی تماس بگیرید و یا درخواست پشتیبانی ثبت کنید.

آموزش‌های مرتبط

دیدگاه‌تان را بنویسید.